top of page

Duchenne Muskuler Distrofi

Kısaca DMD denilen duchenne musküler distrofi bir kas hastalığıdır ve kas hastalıkları arasında en sık görülenidir. Erkeklerde görülen bir hastalıktır. Çok nadir de olsa kızlarda da görülebilir. Vücutta kas fonksiyonları için gerekli olan distrofin proteini eksikliğinden kaynaklanır. Çocuklarda  geç yürüme, sık sık düşme, ördekvari yürüyüş, merdiven çıkarken sıralı adım atamama, yerden kalkarken bacaklardan destek alma, baldırlarda şişlik, omuz çevresi kaslarda güçsüzlük erken yaşlarda ortaya çıkan belirtileridir. 10-12 yaşlarında yürüme yetisinin kaybına ve kaslarda fonksiyon azalması, 20'li yaşlarda ise kalp ve solunum kaslarının tutulumu görülebilir.

DuchenneMuscularDystrophy.jpg

DMD'de fizyoterapi ve rehabilitasyon hastaların yaşam kaliteleri için çok önemlidir. Erken yaşlarda başlayan fizyoterapi ile hastalar özellikle yürüme yetilerini daha uzun süre koruyabilirler. Kaslarda oluşacak olan fonksiyon kaybı en aza indirilerek günlük yaşam aktivitelerini daha uzun yıllar kendilerinin yapabilmeleri sağlanır. Solunum egzersizleriyle desteklenen bir fizyoterapi hastaya oldukça faydalı olacaktır.

Konjenital Muskuler Distrofi (CMD)

Becker Muskuler Distrofi (BMD)

Limb Girdle Muskuler Distrofi (LGMD)

Fasioskapulohumeral Muskuler Distrofi (FSHD)

Okülofaringeal Muskuler Distrofi (OFMD)

Emery-Dreifuss Muskuler Distrofi (EDMD)

Miyotonik Distrofi (DM)

yapimasamasinda.png
bottom of page