top of page

Brakial Pleksus Yaralanmaları Sonrası Fizyoterapi

Brakial pleksus boyundan koltuk altına doğru uzanan bir sinir ağıdır. Üst ekstremitelerin motor ve duyu fonksiyonunu sağlar. Genelde doğum sırasında oluşan bazı nedenlerle brakial pleksus yaralanmaları gerçekleşir. Bunun yanı sıra düşmeler, trafik kazaları, spor kazaları ile de brakial pleksus hasarı görülebilir.

Brakial pleksus yaralanmalarının türleri, Erb-Duchenne tipi, tam tutulum ve Klumpke tipidir.
 

brakialpleksus_edited.jpg

Tedavide fizyoterapinin amacı eklemlerin hareket açıklıklarının korunması ve artırılması, deformitelerin önlenmesi, aktif hareketlerin kazandırılması ve evde yapılacak uygulamaların aileye öğretilmesidir. Erkenden, yoğun ve devamlı fizyoterapi ve rehabilitasyon ile önemli ilerlemeler görülmesi mümkündür.

bottom of page