top of page

Guillain Barre Sendromu

Guillain Barre Sendromu; paralizi, disfaji, solunum problemleri, fasiyal tutulum, kuvvet kaybı, reflekslerde azalma, yüksek ateş gibi bulgular ile seyreden bir polinöropati tipidir. Hastaların çoğunda 10-15 gün önce yaşanmış enfeksiyon hikayesi mevcuttur. Duyu kayıpları eldiven çorap tarzındadır.  Hastalık 40-60 yaşları arasında görülür. Genelde 1 yıl içinde iyileşme gösterir. Belirgin düzelme olmayan hastalarda tanı değişir ve CIDP olarak adlandırılır.

guillainbarre.jpg

Fizyoterapide amaç kuvvet kayıplarını azaltmak, denge ve koordinasyon eğitimi, solunum problemlerini önleme, kontraktürleri önleme, ağrıları azaltma ve yürüme eğitimidir.

bottom of page